مصاحبه هفته نامه سهند با مهندس نوری


مهندس نوري در گفتگو با هفته نامه سهند در مورد متن و حاشيه هاي تصويب و تاييد برجام در مجلس شوراي اسلامي گفت: مذاکرات با تصميم مسولين نظام و بر اساس مصلحت نظام شکل گرفت و منطق پشتيبان آن به قدري قوي و مستدل بود که مخالفت هاي آغشته به انگيزه هاي سياسي و جناحي ورفتارهاي احساسي نتوانستند سد راه پيشرفت آن شوند.

متن کامل گفتگوي مهندس نوري با هفته نامه سهند.
 در روزهاي بررسي برجام در مجلس، عده اي از نمايندگان علنا اعتقاد داشتند جمهوري اسلامي ايران، علي رغم عدم تمايل به ساخت بمب هسته اي، به دليل توانمندي غني سازي، توانسته است اين شبهه را در برابر قدرتهاي خارجي ايجاد کند که مي تواند به بمب هسته اي دسترسي پيدا کند و از اين طريق بازدارندگي امنيتي براي کشور بوجود آورد اما برجام اين برگ برنده را از دست ايران خارج مي کند.
آقاي مهندس نوري سوال اينجاست که وقتي بخشي از نمايندگان ما به اين نحو فکر مي کنند ، واقعا مذاکرات چرا شکل گرفت، بويژه آنکه تيم مذاکره کننده هدف از مذاکرات را خارج کردن بهانه از دست طرف خارجي در رابطه با شبهه ساخت بمب هسته اي عنوان مي کرد.

 بسم الله الرحمن الرحيم
اولا اينکه بمب اتمي امنيت مي آورد اساسأ اشتباه است  و در دنيا کشورهاي زيادي هستند که بمب اتمي ندارند ولي ملت هاي آنها امنيت و احساس امنيت مطلوبي دارند در مقابل هم رژيم صهيونيستي را مي بينيم که  عليرغم داشتن بمب اتمي شهروندان آن هيچ احساس امنيتي ندارند.
اما اينکه فناوري هسته اي امروز سرآمد  و حاصل پيشرفت در بسياري از علوم است در آن شکي نيست و هر کشوري که امروز به فناوري هسته اي دسترسي دارد و آنرا بومي کرده است به آن افتخار مي کند.
مذاکرات با تصميم مسولين نظام و بر اساس مصلحت نظام شکل گرفت و منطق پشتيبان آن به قدري قوي و مستدل بود که مخالفت هاي آغشته به انگيزه هاي سياسي و جناحي ورفتارهاي احساسي نتوانستند سد راه پيشرفت آن شوند.

 شايد خوشبين ترين افراد هم پيش بيني اين را که برجام پس از آن چالش هاي شديد در نهايت در عرض 15 دقيقه راي نمايندگان را با خود همراه کند. نداشتند. شما چطور؟ آن روز را براي ما روايت کنيد.
 من از رواج اين ذهنيت غلط که برجام در 15 دقيقه بررسي و رأي گيري شد خيلي ناراحت مي شوم . براي روشن شدن موضوع اجازه بدهيد وقايع را مرور کنيم.

گذر از سوابق امر در زمان مسوليت تيم هاي قبلي ، من از دوره دولت يازدهم شروع مي کنم. در انتخابات رياست جمهوري يازدهم رأي قاطع مردم به گفتمان اعتدال و انتخاب رئيس جمهور در همان مرحله اول پشتوانه خوبي براي ساير ظرفيت هاي موجود از جمله صبر و استقامت مردم ،حمايت و هدايت هاي رهبر معظم انقلاب ،مجاهدت دانشمندان هسته اي و شهداي گرانقدر آن ،در مسير مذاکرات بود و متعاقب آن انتخاب هوشمندانه يک تيم منسجم و کاردان و توانمند و شايسته يک روند پرشتاب و در عين حال به نفع جمهوري اسلامي ايران را به مذاکرات بخشيد. در اين ميان فتواي تاريخي رهبرمعظم انقلاب در خصوص حرمت  استفاده از سلاح هسته اي  بر اقتدار و موضع برتر کشورمان افزود. بر عکس تيم قبلي ،آقاي ظريف و اعضاي تيم ايشان مجلس و کميسيون هاي مربوطه را در جلسات علني و غيرعلني بطور مفصل در جريان مذاکرات قرار مي دادند و حتي درز برخي از مطالب مطرح شده در جلسات غيرعلني  به بيرون ، مانع از ارئه گزارش هاي بعدي نگرديد.
اين روند حدود دو سال ادامه داشت تا اينکه به مرحله تهيه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بين جمهوري اسلامي ايران و 1+5 رسيد. که حدود سه ماه قبل از تعيين تکليف آن در مجلس بود. در اين زمان تيم مذاکره کننده در ضمن ارائه گزارش ، نسخه انگليسي و فارسي برجام را نيز تقديم مجلس نمودند و بلافاصله تکثير و در اختيار نمايندگان قرار گرفت.
بعد از اين کميسيون ويژه اي براي بررسي بيشتر برجام در مجلس شکل گرفت در اينجا بايد بگويم عليرغم اينکه فراکسيون اکثريت رهروان  ولايت مي توانست به راحتي ترکيب 15 نفره آنرا از بين اعضاي خود در صحن علني انتخاب نمايد ولي براي حفظ وحدت و همدلي وهم صدائي در موضوع هسته اي که امر مهم ملي بود اين فرصت  در اختيار فراکسيون اقليت اصولگرايان قرار گرفت که حضور داشته باشند اما پس از شکل گيري اين کميسيون با چرخش برخي از اعضاي رهرواني آن اکثريت اعضاي 15 نفره به سمتي که مخالف سياسي برجام بودند ميل کرد و جلسات آن اغلب با حضور مخالفان و علي الخصوص تيم مذاکره کننده قبلي که در مدت مأموريت خودشان يک برگ و يک جلسه گزارش به خانه ملت نداده بودند به جاي بررسي و نقد منصفانه به سمت مخالفت و سياه نمائي سوق پيدا کرد و در يک اقدام غير منتظره پخش کامل تلويزيوني هم شد. و در نهايت اين کميسيون گزارش خود را به مجلس ارائه کرد.
مسير ترسيمي کميسيون ويژه برجام عليرغم اشاره به برخي نقاط ضعف آن، يک مسير رو به بن بست و يا به نوعي مخالفت بود.


لذا ما به اتفاق تعدادي از نمايندگان اقدام به تهيه طرحي دو فوريتي به نام اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام نموديم .
در اين طرح ما ضمن اجازه اي که به دولت براي اجراي برجام  داديم ، همه راههاي نفوذ احتمالي و هرگونه سوءاستفاده طرف هاي مقابل را مسدود کرده و چهار مورد قانون موجود را که عملا مانع اجراي برجام بودند را هم لغو کرديم. اينجا بايد بگويم که طرح حاضر با حضور تعدادي از سران و اعضاي شوراي مرکزي هر دو فراکسيون و عزيزاني از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مورد بازبيني و بررسي دقيقتر قرار گرفته و روي آن اجماع شده بود و نمايندگان حاضر اخلاقا متعهد به تبين آن به اعضا و دفاع از آن شده بودند که سرنوشت اين وفاي به عهد را در توضيحات بعدي خواهيد ديد.
تصويب دو فوريت طرح پس از مذاکرات مفصل فقط با اختلاف چند رأي ناموفق بود ولي يک فوريت آن تصويب شد که متعاقب آن با اولويت در دستور کار کميسيون اصلي و هشت کميسيون فرعي قرار گرفت و حدود يک هفته بعد با تصويب تغيير دستور، به دستور کار صحن مجلس آمد. روز يکشنبه بود و از اول صبح تا آخر جلسه  مباحث فقط  پيرامون ماده واحده طرح مربوط به برجام بود که با حواشي قابل تأملي نظير بي تابي برخي از نمايندگان در برابر اظهارات کارشناسي و دقيق آقاي دکتر صالحي که به عنوان نماينده  دولت در موافقت صحبت مي کردند، از جمله آنها بود.

البته اتفاقات ديگري هم بودند بصورت خزنده و بي سر و صدا ولي در عين حال مي توانستند سرنوشت اين طرح مهم را تغيير دهند.مانند تقاضاي رأي گيري با ورقه و پس گرفتن تعداد معدودي از امضاهاي طرح ، اما از طرف ديگر حضور کم سابقه 254 نفري نمايندگان فکرهاي مخالف را از ترفند آبستراکسيون براي وقت گرفتن به منظور جلب نظر موافقان، منصرف مي کرد. لابي زيادي از سوي مخالفان براي به عقب انداختن زمان رأي گيري براي کليات ماده واحده ولو تا بعد از ظهر و يا روز سه شنبه به بهانه هاي مختلف و به ظاهر خوشايند انجام گرفت و بايد بگويم خيلي هم موثر شده بود ولي آقاي دکتر لاريجاني با درايت و قاطعيت تمام  جلسه را مطابق آئين نامه اداره کرده و در پايان مباحث رأي گيري را اعلام کردند.
البته اين نکته را هم بگويم که مخالفان به روش رأي گيري با ورقه براي جلب رأي تعدادي از نمايندگان هم اميد زيادي بسته بودند و اين اميد با تحقق چند مورد پس گرفتن امضاي طراحان بيشتر و در عين حال خطرناک براي طرح مربوط به برجام بود که به لطف خدا با کار دقيق لحظه آخري تعدادي از دوستان ، رأي گيري با ورقه که در آن اسامي افراد در رأي مشخص است و قابل انتشار مي باشد خودش رأي نياورد و رأي گيري کليات با سيستم الکترونيکي معمول مجلس انجام و با 139 رأي موافق 254 نفر از حضار به تصويب رسيد.
نهايتا روز سه شنبه جزئيات آن که در حقيقت باز همان ماده واحده بود پس از حدود يک ساعت بحث وبررسي و طرح و تصويب سه مورد پيشنهاد اصلاحي با 161 رأي موافق 250 نفر از حضار به تصويب مجلس رسيد و در پي آن باز هم شاهد رفتارها ي نامناسب و پرده دري برخي از نمايندگان بوديم که من از شرح ماوقع و باز کردن موضوع پرهيز مي کنم. و بلاخره اين مصوبه مجلس چند روز بعد هم توسط شوراي محترم نگهبان تأئيد شد. و پس از طي شدن اين مراحل چند روز بعد هم مقام معظم رهبري طي نامه اي راهگشا و هدايت کننده ضمن اشاره به بررسي هاي مجلس و بندهاي نه گانه ماده واحده و همچنين نکات مد نظر شوراي عالي امنيت ملي ، تذکرات مهمي خطاب به دولت داشتند که رعايت آنها يقينا همه ما را در دستيابي به حداکثرهاي مورد نظر کمک خواهد کرد و تشکيل ستاد پايش و پيگيري دقيق اجراي برجام  قدم لازم و سازنده در اين مسير است.

حال با اين توضيحات خيلي مختصر که حاکي از روزها و هفته ها و حتي ماه ها کار بر روي برجام است چگونه شما مي گوئيد که برجام در 15 دقيقه بررسي و تصويب شد؟

پيش از اين مجلس در قانوني که به الزام دولت براي حفظ دستاوردهاي هسته اي موسوم شد، تصريح داشته بود که دولت حق عقب نشيني از دست يافته هاي فني را ندارد. با اين حال در موضوع بررسي طرح جديد شاهد آن بوديم که مجلس همه اين محدوديت را از پيش پاي دولت برداشت. سوال اينجاست که مجلسي که در آن براي تصويب برجام تا اين اندازه حاشيه سازي شد، چگونه توانست تا اين اندازه با دولت همراهي کند.
 البته اگر آراء را ملاحظه فرمائيد خواهيد ديد که اين همراهي به سختي حاصل شده و فاصله خيلي معني دار و پايداري با عدم همراهي ندارد. و از طرف ديگر عدم لغو چهار قانوني که در طرح مربوط به برجام به آنها اشاره شده عملا مانع اجراي برجام بودند و تناقض بوجود مي آمد. و اگر بنا بر اجراي برجام بود حتما بايستي چهار قانون ياد شده  لغو مي شدند.
مقام معظم رهبري معتقد هستند مذاكرات هسته‌اي يك آزمون براي امريكا بود كه اگر نشان دهد مي‌تواند قابل اعتماد باشد ممكن است در آينده بتوان به مذاكره با او در ساير مسائل هم فكر كرد. در عين حال امرزو به صراحت گفتگوي مسقيم با آمريکا از جمله درباره بحران سوريه را منع مي کنند. شما فکر مي کنيد آمريکا از اين امتحاني که رهبري فرموده اند، مي تواند قبول شود؟ اساسا اين تغيير را در آمريکا تا به اينجاي کار مي بينيد؟
 فعلا براي ارزيابي زود است ولي عرصه امتحان مهم و شفاف و قابل اندازه گيري براي آمريکاست که نشان دهد تا چه اندازه مي تواند پايبند به عهد و پيمان خويش باشد و تا چه اندازه مي تواند اعتماد از دست رفته خود را بازسازي کند.
وبه نظر من يک پارامتر قابل توجه در اينجا رژيم صهيونيستي خواهد بود بدين صورت که هرچه آمريکا بتواند از اين رژيم و از لابيهاي آن در ايالات متحده فاصله بگيرد به همان اندازه نمره اش در اين امتحان به سمت مثبت ميل خواهد کرد و برعکس.
و همينطور از پارامترهاي ديگري نظير حمايت از حکومت هاي ديکتاتور و غير دموکراتيک در منطقه و همچنين گروه هاي تروريستي افراطي و تکفيري و موارد مشابه مي توان نام برد که علاوه بر اجراي برجام شاخص هاي ديگري براي سنجش غير مستقيم ميزان دشمني آمريکا با جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
نکته ديگر هم اينکه، پارادايم جديدي در روابط بين الملل در حال شکل گيري است و نقطه شروع و تولد آن هم مذاکرات هسته اي ايران و برجام است بطوريکه نقش آفرينان و بازيگران اصلي روابط بين الملل بعد از اين و به تدريج به جاي قدرتهاي جهاني  اراده ملتها خواهد بود. فلذا آمريکا هم بايد احترام به ملتها و اراده آنها و تعامل با آنها را بپذيرد. و در تحليل نتيجه انتخابات آتي رياست جمهوري آمريکا مي توان به اين نکته دست يافت که آيا  آمريکا و ملت آن اين پيام و اين انگاره  جديد را دريافت کرده است کرده است  يا خير؟
به هرحال ديوار بي اعتمادي بين ايران و آمريکا و سابقه خصومت آن با کشورمان از ساقط کردن دولت ملي مرحوم دکتر مصدق درکودتاي 28 مرداد 1332 گرفته تا به امروز به قدري زياد است است که ترميم آن مستلزم زمان قابل توجه وبه شکل تدريجي وهمچنين تغيير رفتار اساسي از طرف آمريکاست.
 بخش زيادي از صاحبنظران سياسي از مذاکرات هسته اي با عنوان شيشه عمر دولت روحاني تعبير کرده اند که انتخابات آتي مجلس و رياست جمهوري را تحت الشعاع قرار خواهد داد. شما هم چنين برداشتي داريد؟ اگر اين طور است فکر مي کنيد تا بدينجا اين برگ برنده براي دولت يازدهم شکل گرفته است؟
 من به جاي تعبير شيشه عمر دولت آقاي روحاني از آن بعنوان تداوم اعتدال و عقلانيت در دستگاه اجرائي کشور نام مي برم  و قطعا در رويدادهاي سياسي آتي کشور از جمله انتخابات مجلس و رياست جمهوري هم موثر خواهد چون ريشه  آن در اراده ملت نهفته است  و به همين خاطر است که عليرغم مشکلات اقتصادي و معيشتي در جامعه هنوز هم اراده و پشتيباني سياسي مردم از دولت اعتدال گرا ادامه پيدا کرده است و اين خود بيانگر جريان يافتن تفکر اعتدال گرائي و توجه به پيشرفت کشور در ميان اکثريت جامعه کشورمان  در مقابل  تفکرات و جريان هاي افراطي و تندرو است و من بر همين اساس مجلس و دولت آينده را برخاسته از اين اراده ملت مي بينم که در آن اعتدال و تعامل و توجه به اقتصاد و سازندگي و اقتدار ملي و  پيشرفت همه جانبه کشوردر حوزه هاي مختلف ، فکر غالب  بوده و چندان جايگاهي براي جريان هاي تندرو که کارنامه آنها غالبا پر از ايجاد هزينه هاي گوناگون براي کشور بوده است، نخواهد بود.
با فرض اينکه در انتخابات 84 بجاي احمدي نژاد، کسي مانند آقاي روحاني يا اصلا خود ايشان بر روي کار مي آمدند، پرونده هسته اي پس از آن زمينه سازي هاي صورت گرفته در دولت اصلاحات چه روندي را طي مي کرد؟
 قطع يقين کشور با هزينه هاي کمتري مواجه مي شد و اين نتيجه به مراتب زودتر از اين حاصل  مي شد.
 يکي از تاکيدات رهبري و بزرگان ديگر نظام اين بوده است که برجام در هر حالت نبايد منجر به دامن زدن به اختلاف و دو دستگي در ميان نيروهاي انقلاب شود. با اين حال حتي پس از اعلام نظر ايشان درباره اين سند، بويژه در جريان اصولگرايي به نظر مي رسد که يک طيف همچنان در حال کش  دادن ماجرا هستند و جالب آنکه هم قطارهاي خود را يکي يکي از قطار همر همراهي شان پياده مي کنند. پس از آقايان لاريجاني، ابوترابي، جلالي و ... آخرين نمونه آقا صفار هرندي است . شما انتهاي اين کشمکش را چطور مي بينيد . آيا اين به نفع کشور است.
برجام يک دستاورد مهم ملي است و طبق فرمايش مقام معظم رهبري بايد مايه اتحاد و همدلي و همزباني در جامعه باشد و نه مايه تفرقه و کشمکشهاي سياسي و جناحي.
ولي متأسفانه از طرف مخالفين آن که حتي بعد از اين همه ادله روشن هنوز هم بر مخالفتشان اصرار دارند و مدام يأس و نا اميدي را به جامعه پمپاژ مي کنند، اين موضوع  را کش مي دهند و چون اکثريت جامعه با نظراتشان همراهي نمي کنند طبيعتا دوستان واقع بين آنها نيز همراهي مسير بن بست پيش روي آنها را نخواهند کرد.
من اينجا  بايد بگويم که حمايت آقايان لاريجاني و جلالي از برجام واضح بود و همچنين من با اين جمله که همه اصول گرايان با برجام مخالف بودند هم موافق نيستم.
و نهايتا اينکه همه ما بايد به فکر اجراي صحيح برجام باشيم و با حفظ اتحاد و اتفاق ، طرف هاي مقابل را عملا وادار به اجراي مو به موي برجام بکنيم و از ايجاد هرگونه فرصت سوءاستفاده براي طرف هاي مقابل خودداري نمائيم.
 برجام، فارغ از آنکه جناحي بوده يا نه در ميان اصلاح طلبان تقريبا مخالفي نداشت اما اصولگرايان در مواجهه با آن دچار انشقاق شدند. اين را چطور تحليل مي کنيد که يک جريان سياسي در برابر اين سند تقريبا يکصدا موافق باشد اما در طرف ديگر با ديدگاه هاي مختلف روبرو شويم. فکر مي کنيد مي توان مواجهه با برجام را با اين حساب، سياسي ارزيابي کرد؟
خواسته يا ناخواسته عده اي با برجام برخورد سياسي کردند و اين چيزي پوشيده براي افکار عمومي نيست ولي آنچه جاي خوشحالي و شکر دارد غالب شدن جريان عقلانيت  موجود در مجموع طيف هاي سياسي کشور بر اين تفکر برخورد سياسي با برجام بود.
 مي توان گفت تعابير رهبري درباره شخصيت وزير خارجه که در مناسبت هاي مختلف ابزار نموده اند، در جهوري اسلامي ايران ايشان درباره کمتر کارگزاري چنين تعابيري را استفاده فرموده اند. در کنار اين بايد گفت کمتر کسي هم تا اين اندازه از سوي مخالفان خود مورد هجمه قرار گرفته و گاه اين هجمه ها حتي از مسير اخلاق هم منحرف شده است. برخي هم او را به سو استفاده از اعتماد رهبري متهم کرده اند. به نظر شما اين مخالفت ها باعث نمي شود وزير خارجه در چالش هاي بين المللي براي دفاع از حقوق نظام دچار ضعف شود؟
 اولا تأئيدات رهبري فائق بر اين بي مهري ها بوده و پشتوانه خوبي براي ايشان مي باشد .
دوما من آقاي ظريف را بسيار قويتر از آن مي دانم که از اين هجمه ها و برخوردهاي غير اخلاقي تأثير  پذيرد و خللي در توان مذاکره و ديپلماسي ايشان ايجاد شود.
ولي به هر حال بايد بدانيم که در تنظيم روابط بين الملل و در تمام مذاکرات  فضاي موجود در داخل کشور ها به نحوي از انحاء بر روي طرفهاي مذاکره کننده تأثير گذار است و عموما وزراي امورخارجه در کشورهاي مختلف از حداکثر حمايت و پشتيباني و از حداقل مانع تراشي و سنگ اندازي ها ي داخلي برخوردار هستند و اصولا ما هم بايد چنين رفتاري را با رئيس دستگاه ديپلماسي کشورمان داشته باشيم تا بتوانيم در حل مسائل مختلف علاوه بر برجام، نظير مسائل پيچيده منطقه و خاورميانه و آلام مسلمانان جهان و منطقه و مسائل مشابه به موفقيت هاي  مورد انتظار دست پيدا کنيم.
 برجام و نحوه مواجهه با آن بهانه اي شد تا ما دورباره يادمان بيفتد که فضاي اجتماعي کشور، به تاسي از فضاي بين سياسيون، دچار نوعي شکاف شده است. علي رغم شعارها ، بپذيريم يا نه، اين در لايه هاي مختلف اجتماع قابل مشاهده است و متاسفانه پس از سالهاي نخست انقلاب، اين اوضاع سال به سال وضع حادتري به خود مي گيرد. به نظر بخش اعظم تاکيد رهبري مبني بر پرهيز از دو دستگي ها، هميشه ناظر به اين تهديد بالقوه بوده است. امروز که کشور در حال تجربه دوره اي جديد است، شما چه راهکاري را براي کاستن از وسعت اين شکاف پيشنهاد مي کنيد؟
نکته بسيار مهمي است که غفلت از آن صدمات زيادي را مي تواند در پي داشته باشد و به نظر من بعد از اين همه واضحات در خصوص برجام و تصميم نظام براي اجراي آن نبايد بر مخالفت با اساس آن اصرار ورزيده و آنرا به فضاي لايه هاي مختلف جامعه کشاند ، بلکه بايد ذهن ها را معطوف به اجراي دقيق آن نمود. و همچنين قدرت تحمل مخالفان و آراء ديگران  را در خودمان تقويت کنيم. و با پرهيز از انحصارطلبي و افراط، به ميانه روي  روي آورده و با تقويت روحيه واقعي مسوليت پذيري و پاسخگوئي  و پرهيز از دروغگوئي و باند بازي و ويژه خواري به تقسيم عادلانه فرصتها درعرصه هاي گوناگون روي آورده و حس اعتماد متقابل در جامعه و گردش و انتقال موثر آموزه هاي ديني را (که لازمه آرامش و سعادت در جامعه است ) تقويت کنيم.
نکته مهم ديگر که به اين سوال مي خورد اين است که ما نبايد ريشه همه مشکلات جامعه را به تحريم ها و روابط بين الملل گره بزنيم و در پي آن برجام را حلال همه مشکلات تلقي کنيم. هر يک از عوامل را بايد به اندازه وزن شان ديد. درصدي از معضلات اقتصادي ما (حدود 30 تا 40 درصد ) مسير حل شان از طريق برجام است و نبايد سهم عوامل داخلي  و برنامه هاي غلط اقتصادي وعدم انظباط مالي و اداري و مفسده هاي مربوط به اين حوزه ها را ناديده گرفته و آنها را به گردن عوامل خارجي انداخت. پس بايد اصلاحات اساسي در سيستم هاي اقتصادي ، مالي و اداري مان با محوريت مباحث اقتصاد مقاومتي انجام داده و با تکيه بر توان داخلي و با روحيه انقلابي و جهادي و با استفاده از ظرفيت برجام و با کمترين هزينه ها مسير توسعه را در پيش گيريم. انشاءالله


ارسال مطلب: 1394/10/06

ارسال مطلب به دوستان

برای ارسال متن کامل داز طریق ایمیل به دوستان خود اینجا کلیک نمائید.

دریافت نسخه چاپی

برای دریافت نسخه چاپی(Printable) متن کامل اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تنظیمات مناسب نسخه چاپی اینجا کلیک نمائید.

کلمات کلیدی

مهندس غلامرضا نوري ، برجام ، هفته نامه سهند

بازگشت به ابتدای صفحه | بازگشت به صفحه نخست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.