رونداجرای پروژه سد کلقان و آبرسانی مجتمع بهادرچای


گزارش تصويري از عمليات اجرايي سد کلقان و مجتمع آبرساني بهادر چاي ( آبرساني به روستاهاي گلوجه سعيد ، نوشهر ، آتاجان ، تازه کند ، خشندرق ، خليله ده و شيروانه ده )
                          سد کلقان دهه فجر امسال آبگيري مي شود


بازديد مهندس نوري به همراه مديرعامل آبفار استان از  آبرساني بهادر چاي ( منبع 500متر مکعبي نوشهر )
بازديد مهندس نوري به همراه مديرعامل آبفار استان از  آبرساني بهادر چاي ( منبع 500متر مکعبي نوشهر )
ديدار با اهالي محترم روستاي نوشهر
ديدار با اهالي محترم روستاي نوشهر
ديدار با اهالي محترم روستاي نوشهر
بازديد مهندس نوري به همراه مديرعامل آبفار استان از احداث منبع 500متر مکعبي شيروانه ده  
بازديد مهندس نوري به همراه مديرعامل آبفار استان از احداث منبع 500متر مکعبي شيروانه ده 
بازديد مهندس نوري به همراه مديرعامل آبفار استان از احداث منبع 500متر مکعبي شيروانه ده
بازديد مهندس نوري به همراه مديرعامل آبفار استان از احداث منبع 500متر مکعبي شيروانه ده 
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
اقامه نماز ظهر در نمازخانه کارگاه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
کارگاه پروژه سد کلقان
بازديد از کارگاه سد کلقان
بازديد مهندس نوري از روند اجراي پروژه سد کلقان
باغات پايين دست  سد کلقان
مدرسه روستاهاي کلقان و جغر در پايين دست سد کلقان
روستاي جغر

ارسال مطلب: 1394/09/08

ارسال مطلب به دوستان

برای ارسال متن کامل داز طریق ایمیل به دوستان خود اینجا کلیک نمائید.

دریافت نسخه چاپی

برای دریافت نسخه چاپی(Printable) متن کامل اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تنظیمات مناسب نسخه چاپی اینجا کلیک نمائید.

کلمات کلیدی

آب رساني از سد کلقان، پروژه آبرساني بهادر چاي ، آبرساني به روستاهاي بستان آباد

بازگشت به ابتدای صفحه | بازگشت به صفحه نخست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.