دیدار از روستاهای دهستان عباسی - نوروز 93


ديدار از روستاهاي دهستان عباسي


روستاي يله قارشو - نوروز 93
روستاي يله قارشو - نوروز 93
روستاي يله قارشو - نوروز 93
روستاي يله قارشو - نوروز 93
روستاي زرين قبا - نوروز 93
روستاي زرين قبا - نوروز 93
روستاي زرين قبا - نوروز 93
روستاي قر قشه - نوروز 93
روستاي قر قشه - نوروز 93
روستاي قر قشه - نوروز 93
روستاي قر قشه - نوروز 93
روستاي قر قشه - نوروز 93
روستاي اوزومچي - نوروز 93
روستاي اوزومچي - نوروز 93
روستاي پيرلوجه - نوروز 93
روستاي پيرلوجه - نوروز 93
روستاي پيرلوجه - نوروز 93
روستاي پيرلوجه - نوروز 93
روستاي پير لوجه در ارتفاعات بزقوش قرار گرفته و از طرف شمال با شهرستان سراب هم مرزاست
روستاي پيرلوجه - نوروز 93
روستاي پيرلوجه - نوروز 93
روستاي شنگل آباد - نوروز 93
روستاي شنگل آباد - نوروز 93
روستاي شنگل آباد - نوروز 93
روستاي شنگل آباد - نوروز 93
روستاي حافظ - نوروز 93
روستاي حافظ - نوروز 93
روستاي حافظ - نوروز 93
روستاي حافظ - نوروز 93
روستاي حافظ - نوروز 93
روستاي حافظ - نوروز 93
روستاي حافظ در مسير جاده قديم تهران واقع شده و آخرين روستاي شهرستان بوده و با شهرستان ميانه هم مرز است
روستاي قشقاي - نوروز 93
روستاي قاشقاي - نوروز 93
روستاي الخلج -  13 نوروز 93
روستاي الخلج - 13 نوروز 93


ارسال مطلب: 1393/08/12

ارسال مطلب به دوستان

برای ارسال متن کامل داز طریق ایمیل به دوستان خود اینجا کلیک نمائید.

دریافت نسخه چاپی

برای دریافت نسخه چاپی(Printable) متن کامل اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تنظیمات مناسب نسخه چاپی اینجا کلیک نمائید.

کلمات کلیدی

دهستان عباسي،يله قارشو،زرين قبا، قرقشه ، اوزومچي ،پيرلوجه ،شنگل آباد ،حافظ ، قشقاي ، کوخالو ، الخلج نوروز93 ، مهندس نوري ،قاشقاي

بازگشت به ابتدای صفحه | بازگشت به صفحه نخست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.