بازدید از روستاهای دهستان سهند آباد


گزارش مصور بازديد مهندس نوري از روستاهاي محروم دهستان سهند آباد از توابع بخش تيکمه داش


روستاي کلقان  - شهريور 93
روستاي کلقان  - شهريور 93
روستاي منصور آباد - شهريور 93
روستاي منصور آباد - شهريور 93
بازديد از منبع آب در حال احداث روستاي منصور آباد - شهريور 93
بازديد از منبع آب در حال احداث روستاي منصور آباد - شهريور 93
روستاي دهناب - شهريور 93
روستاي دهناب - شهريور 93
روستاي دهناب - شهريور 93
روستاي قره چاي  حاجعلي - شهريور 93
روستاي قره چاي  حاجعلي - شهريور 93
روستاي قره چاي  حاجعلي - شهريور 93
روستاي قره چاي  حاجعلي - شهريور 93
روستاي قره چاي  حاجعلي - شهريور 93
  ديدار با پرسنل زحمتکش پاسگاه انتظامي منطقه سهند آباد - روستاي قره چاي  حاجعلي - شهريور 93
ديدار با پرسنل زحمتکش پاسگاه انتظامي منطقه سهند آباد - روستاي قره چاي  حاجعلي - شهريور 93
ديدار با پرسنل زحمتکش پاسگاه انتظامي منطقه سهند آباد - روستاي قره چاي  حاجعلي - شهريور 93
  روستاي خاچيک - شهريور 93
  روستاي سير وسطي - شهريور 93
روستاي سير وسطي - شهريور 93
روستاي سير وسطي - شهريور 93
روستاي سير پايين - شهريور 93
روستاي سير پايين - شهريور 93
روستاي سير پايين - شهريور 93
روستاي سير پايين - شهريور 93
روستاي سير پايين - شهريور 93

روستاي آغدره - شهريور 93
روستاي آغدره - شهريور 93
روستاي آغدره - شهريور 93
روستاي قبله مسجد - شهريور 93
روستاي قبله مسجد - شهريور 93
روستاي قبله مسجد - شهريور 93
روستاي قبله مسجد - شهريور 93
روستاي قبله مسجد - شهريور 93
روستاي قبله مسجد - شهريور 93
روستاي قلعه جوق عليا - شهريور 93
روستاي قلعه جوق عليا - شهريور 93
روستاي قلعه جوق سفلي - شهريور 93
روستاي قلعه جوق  واقع در ارتفاعات سهند با شهرستان هشترود هم مرز است
روستاي قلعه جوق سفلي - شهريور 93
روستاي وره گل - شهريور 93
روستاي وره گل آخرين روستاي شهرستان بوده و با شهرستان هشترود هم مرزاست
روستاي وره گل - شهريور 93
روستاي وره گل - شهريور 93
روستاي وره گل - شهريور 93ارسال مطلب: 1393/08/12

ارسال مطلب به دوستان

برای ارسال متن کامل داز طریق ایمیل به دوستان خود اینجا کلیک نمائید.

دریافت نسخه چاپی

برای دریافت نسخه چاپی(Printable) متن کامل اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تنظیمات مناسب نسخه چاپی اینجا کلیک نمائید.

کلمات کلیدی

سهندآباد ، مهندس غلامرضا نوري ، منصورآباد ، کلقان ، قره چاي حاجعلي ، سير وسطي ف خاچيک ، آغدره ، دهناب ، قبله مسجد ، قلعه جوق ، وره گل

بازگشت به ابتدای صفحه | بازگشت به صفحه نخست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.