جلسه اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان


نماينده بستان آباد با تاکيد بر اختصاص يارانه به بخش توليد به جاي پرداخت يارانه به مصرف کننده افزود : تاکنون يارانه ها در کشور به مصرف کنندگان پرداخت شده است و اين درحالي است که يارانه ها بايد به بخش توليد بويژه بخش کشاورزي اختصاص يابد تا هم توليد کننده و هم مصرف کننده از آن منتفع شوند.

به گزارش دبيرخانه نظام صنفي کشاورزي استان آذربايجان شرقي، غلامرضا نوري نماينده بستان آباد و نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي روز شنبه در جمع اعضاي هيئت مديره نظام صنفي کشاورزي شهرستانهاي استان آذربايجان شرقي با اشاره به مشکلات زياد کشاورزان استان و عدم توجه به حل آنها از سوي دست اندرکاران و مسولين کشور گفت : تنها راه خلاصي از مشکلات کشاورزي افزايش قدرت چانه زني است زيرا امروز کشاورزان ما ناچارند براي حل مسائل و مشکلات و چالشهاي خود در هر زمان و مکان و با هر وسيله ممکن  آنها رابه گوش مسولين کشوري ونمايندگان مجلس و تصميم گيران بخش برسانند. بطور مثال کل قدرت چانه زني کشاورزان کشور به اندازه قدرت چانه زني يک  کارخانه توليد خودرو در کشور نيست  و متاسفانه کشاورزان ما نمي توانند حرف خود را در سطح کلان کشورمطرح کنند و از خواسته هاي خود دفاع نمايند يعني  در واقع قدرت چانه زني ندارند.

وي باتاکيد بر  کسب مهارتهاي لازم چانه زني و بکارگيري افراد حقوقدان در تشکلهاي کشاورزي بويژه نظام صنفي کشاورزي افزود : براي استخراج قوانين نامناسب و متناقض ما امروز ناچار هستيم از متخصصين حقوقي دربخش کشاورزي استفاده کنيم  چرا که اينگونه افراد مي توانند در تهيه قوانين لازم واصلاح قوانين نامناسب به نمايندگان مجلس کمک کنند.


نماينده بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تاثير فرهنگ غربي در نوع نگرش امروز ما به کشاورزان که آنها را افراد عقب مانده وبيچاره توصيف مي کنند افزود : در تاريخ کشور ما کشاورزان جزو افراد آگاه ، توانمند و رشد يافته شناخته مي شدند و نوشته هاي برجاي مانده از مورخان و سياحان غربي که به ايران سفر کرده اند بر اين ادعا صحه مي گذارد. بنابر اين دانش کشاورزي ما قدمت چندين هزار ساله دارد که نسل به نسل به ما منتقل شده و ما بايد به دانش بومي کشور توجه جدي بکنيم و در جهت رفع مشکلات کشاورزي از آن استفاده نماييم.

نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تعيين محور قرار دادن « کشاورز» يا «کشاورزي » گفت : متاسفانه در کشور ما «کشاورزي» محور قرار گرفته است نه «کشاورز» و بايد براي حل مشکلات بخش کشاورزي کشور «کشاورز» محور قرار گيرد .

غلامرضا نوري با اشاره به عدم ارتباط مستمر و مناسب بين کشاورزان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت : چندين مورد پيشنهاد سرمايه گذاري در بودجه سالانه کشوربراي بخش کشاورزي به علت عدم شناخت نمايندگان از وضعيت مشکلات  بخش کشاورزي  تصويب نگرديد درحالي که اگر کشاورزان ما بطور مستمر مشکلات وچالشهاي خود را به نمايندگان منتقل وراههاي برون رفت از آنها را به اطلاع نمايندگان مي رساندند چه بسا که آن پيشنهادات تصويب مي شد ما امروز سرمايه گذاري عظيمي را در بخش کشاورزي شاهد بوديم.

نماينده بستان آباد با تاکيد بر اختصاص يارانه به بخش توليد به جاي پرداخت يارانه به مصرف کننده افزود : تاکنون يارانه ها در کشور به مصرف کنندگان پرداخت شده است و اين درحالي است که يارانه ها بايد به بخش توليد بويژه بخش کشاورزي اختصاص يابد تا هم توليد کننده و هم مصرف کننده از آن منتفع شوند. البته بخش کشاورزي در دنيا بيشترين يارانه را بخود اختصاص مي دهد و کشوري چون ايالات متحده بيشترين يارانه را به کشاورزي پرداخت مي کند و از آن حمايت مي کند.


نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب نهايي طرح کاداس براي سند دار کردن زمينهاي کشاورزي گفت : ما چه بخواهيم و چه نخواهيم زمينهاي کشاورزي هر روز کوچک وکوچکتر مي شوند و تقسيم زمين بين وراث بصورت قانوني انجام مي گيرد وکسي نمي تواند جلوي آن را بگيرد وبنابر اين ندادن سند هم نمي تواند جلوي تقسيم زمينهاي کشاورزي را بگيرد اما مي توان با بهره گيري از روشها ومشوقهايي اراضي را يکپارچه کشت نمود. اما يکي از تهديدات بزرگ بخش کشاورزي فروش وتبديل زمينهاي کشاورزي بصورت ويلايي و باغات خصوصي است ومتاسفانه کشاورزان زمينهاي خود را به قطعات کوچک تبديل وبه فروش مي رسانند و به يقين اين امر در مرحله اول به خود کشاورز ضرر دارد و در مرحله بعدي به بخش کشاورزي کشور آسيب مي رساند که بايد جلوي آن به نحوي گرفته شود.

غلامرضا نوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ماهيت تشکلهاي صنفي اختلاف سليقه واختلاف نظر را امري طبيعي توصيف نمود وآن را در راستاي ارتقاي جايگاه و نقش تشکلها واصلاح امورجاري عنوان کرد و افزود : اختلافات بايد طوري مطرح و مديريت شود که منجر به دودستگي ،قهر و تقابل کشيده نشود .

درابتداي نشست عبدالله محمدفام مديرتعاون روستايي استان آذربايجان شرقي ضمن خوش آمدگويي به غلامرضا نوري نماينده مردم بستان آباد ، قنبري دبيراجرايي خانه کشاورزاستان و اعضاي هيئت مديره نظامهاي صنفي کشاورزي شهرستانها وميهمانان نشت ، خواستار تقويت و حمايت دولت ومجلس ازتشکل هاي  بخش کشاورزي شد و از نايب رئيس کمسيون کشاورزي خواست تا با رايزني درکميسيون و تصويب اعتبار درخواستي سازمان مرکزي تعاون روستايي در جهت تقويت، حمايت و پشتيباني  از تشکلهاي کشاورزي بويژه نظام صنفي کشاورزي اقدام نمايند.

وي با تاکيد بر اعطاي نقش فعال در اجراي سياستهاي دولت به تشکلهاي کشاورزي، خواستار واگذاري برخي امور اجرايي در قالب آيين نامه اجرايي تجميع  وظايف بخش کشاورزي به نظام صنفي کشاورزي شد.

سپس عطاله هاشمي رئيس نظام صنفي کشاورزي استان ضمن تقدير از حضور نوري در جمع هيئت هاي مديره نظام صنفي کشاورزي شهرستانها و ايجاد فرصت براي بيان مسائل ومشکلات بخش کشاورزي استان، اهم مشکلات قابل طرح در جلسه را  به اين شرح بيان کرد :

عدم اجراي برخي مصوبات مجلس شوراي اسلامي وضرورت تشکيل کميته ويژه پيگيري مصوبات در کميسيون آب وکشاورزي مجلس شوراي اسلامي براي پيگيري اجراي مصوبات – اجراي نامناسب يا عدم اجراي برخي مصوبات مجلس شوراي اسلامي از قبيل بيمه تامين اجتماعي کارگران بخش کشاورزي و خود کشاورزان – عدم تامين اعتبار استمهال سه ساله وامهاي کشاورزان آسيب ديده ازسرمازدگي وخشکسالي – عدم صدور سند براي زمينهاي کشاورزي علي رغم تکميل پرونده و گذشت دوسال از ثبت نام کشاورزان-  وجود مشکل در پرداخت يارانه شير تحويلي دامداران به کارخانجات شيراستان – وجود مشکلات تامين سوخت ماشين آلات کشاورزي – تضييع حقوق مالکيت مردمي دراعلام برخي اراضي کشاورزي به عنوان اراضي ملي توسط منابع طبيعي

اهم مشکلات بخش کشاورزي استان از زبان سايراعضاي هيئت مديره نظام صنفي کشاورزي شهرستانها و مهمانان:

درخواست حمايت وتقويت تشکلهاي کشاورزي بويژه نظام صنفي کشاورزي براي برعهده گرفتن نقش فعال در عرصه کشاورزي – تجديد نظر در ابعاد اقتصادي زمينها وباغات کشاورزي براي سند دار کردن آنها – عدم ابلاغ بودجه براي تمديد و استمهال وامهاي کشاورزان آسيب ديده – سليقه اي عمل نمودن بيمه تامين اجتماعي کارگران کشاورزي – عدم اجراي بيمه تامين اجتماعي کشاورزان – لزوم افزايش قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي و تنظيم بازاربراي جلوگيري از متضرر شدن کشاورزان – پايين بودن نرخ برخي محصولات کشاورزي بطوري که بهاي آب مصرفي را کفايت نمي کند – مشکلات بيمه تامين اجتماعي کارگران دامداري هاي داخل روستا -


ارسال مطلب: 1393/07/06

ارسال مطلب به دوستان

برای ارسال متن کامل داز طریق ایمیل به دوستان خود اینجا کلیک نمائید.

دریافت نسخه چاپی

برای دریافت نسخه چاپی(Printable) متن کامل اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تنظیمات مناسب نسخه چاپی اینجا کلیک نمائید.

کلمات کلیدی

جلسه نظام صنفي ،مهندس غلامرضا نوري ، کشاورزي

بازگشت به ابتدای صفحه | بازگشت به صفحه نخست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.